Chỉ có trong sách viễn tưởng

Thứ tư 02/05/12 10:59 AM

Hiệu sách Hill là nơi lui tới của nhiều người bởi tính trung thực của đội ngũ bán hàng.

Một hôm, có ông khách đi vào hỏi cô bán sách:

- Tôi muốn mua cuốn "Đàn ông là chúa tể của phụ nữ", ở đây có không?

Rất lịch sự, cô gái đáp:

- Sách viễn tưởng bán ở gian bên cạnh, thưa ông.

- Thế còn cuốn "100 cách để trở thành trụ cột trong gia đình"?

- Ông có thể tìm cuốn đó trong gian sách dành cho thiếu nhi.

PH (sưu tầm)

Gửi lời bình luận

Thư giãn khác