Gà trống phá đám

Thứ tư 01/02/12 13:39 PM

Giám đốc một công ty nọ đưa vợ đi xem trang trại chăn nuôi gà của người bạn. Chủ trang trại chỉ một con gà trống rất đẹp và giới thiệu: "đây là giống gà cao sản, nó có thể đạp mái liên tục hơn chục lần mỗi ngày"

Người vợ vừa dùng cùi chỏ thúc vào hông chồng vừa hỏi giọng chê bai:

- Anh nghe rõ chứ?

Anh này liền kéo vợ lại gần ông chủ trang trại vừa hỏi vừa nheo mắt ra hiệu:

- Nó làm được việc ấy với 10 con gà mái khác nhau phải không?

- Đương nhiên rồi!

Người chồng quay sang vợ nói:

- Đó, em nghe rõ chứ?

Nói xong, anh ta vừa nhìn con gà trống một cách ấm ức vừa nghĩ trong bụng "đồ phá đám".

PH (sưu tầm)

Gửi lời bình luận

Thư giãn khác