Hối lộ

Thứ hai 29/07/13 7:49 AM

Một nhà thầu muốn hối lộ đại diện của chủ dự án, ngỏ ý biếu ông ta chiếc ôtô, nhưng bị từ chối:

- Tôn chỉ của tôi là liêm khiết, ông hãy đem món quà về đi!

- Nhà thầu nói: Tôi hiểu cảm nghĩ của ông về việc này. Thay vì biếu, tôi bán nó cho ngài với giá 25 USD vậy!

- Vị đại diện của chủ dự án suy nghĩ trong giây lát, rồi gật đầu: Trong trường hợp đó, tôi sẽ mua hai chiếc!

PH (sưu tầm)

Gửi lời bình luận

Thư giãn khác