Nhầm chổ

Thứ năm 05/07/12 15:54 PM

Một giám đốc doanh nghiệp qua đời, hồn của ông ta được lên thiên đường. Thánh Peter ra mở cổng và hỏi:

- Ở thế gian, nhà ngươi làm nghề gì?

- Thưa ngài, làm doanh nhân ạ. 

- Ngươi đến nhầm chổ rồi, xưa nay làm gì có kẻ nào làm doanh nhân mà được lên được thiên đường. Thôi, để ta gọi xe đưa người về địa ngục vậy. 

PH (sưu tầm)

Gửi lời bình luận

Thư giãn khác