Quảng cáo

Thứ năm 27/09/12 3:57 AM

Một chính khách, torng bài diễn văn của mình đã phê phán hãng X như sau:

- Thưa các ngài, X là một hãng tồi tệ. Các ngài biết không, tôi xin tiết lộ rằng sáng nay người của hãng X đến đề nghị với tôi nếu trong bài diễn văn của tôi hôm nay có nhắc tới từ X 5 lần thì hãng X sẽ trả tôi 50.000 đô la. Tôi thấy hành động hối lộ này quá bẩn thỉu. tôi đâu phải hạng người như vậy, do đó tôi đã thẳng thừng đuổi người của hãng X ra khỏi cửa...

PH (sưu tầm)

 

Gửi lời bình luận

Thư giãn khác