Quên cạo râu

Thứ tư 15/02/12 13:32 PM

Sếp: Tôi đọc văn bản rõ ràng như vậy mà cô vẩn đánh sai chính tả đến hàng tá lỗi.

Thư ký: Vâng, em cũng nghe rõ mà. Có điều khi gõ bàn phím em nhột quá nên mất tập trung.

Sếp: Gỗ bàn phím sao lại nhột?

Thư ký: Dạ, hình như sáng nay sếp... quên cạo râu.

PH (sưu tầm)

Gửi lời bình luận

Thư giãn khác