Rất nhanh

Thứ hai 09/01/12 11:51 AM

Tự khai

Một ông vừa được lên chức giám đốc. Ngày đầu đi làm về, vợ hỏi:

- Sao, văn phòng của anh có đẹp không?

- Đẹp.

- Có nữ thư ký trẻ không?

- Có.

- Cô ta ăn mặc như thế nào?

- Rất nhanh.

PH (sưu tầm)

Gửi lời bình luận

Thư giãn khác