Xúc xích và heo

Thứ ba 28/02/12 9:09 AM

Con: Bố ơi, cô giáo con nói ở nước ngoài có một nhà máy hay lắm. Công nhân của nhà máy chỉ cần cho cả con heo vào đầu này là đầu kia cứ việc lấy xúc xích ra.

Bố: Ồ, thế thì cũng như nhà máy của bố thôi con trai à. Có điều nhà máy của bố thì ngược lại, cứ đầu vào có xúc xích là đầu ra có một chú heo con.

PH (sưu tầm)

Gửi lời bình luận

Thư giãn khác